Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - AGRIBANK

Chủ tài khoản: Lê Duy Cần

Số tài khoản: 2500205124082

Chi nhánh: Bắc Giang

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

Chủ tài khoản: Lê Duy Cần

Số tài khoản: 19034584941025

Chi nhánh: Bắc Giang

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Duy Cần

Số tài khoản: 1012536163

Chi nhánh: Bắc Giang

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank

Chủ tài khoản: Lê Duy Cần

Số tài khoản: 105000831196

Chi nhánh: Bắc Giang

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DONG A BANK

Chủ tài khoản: Lê Duy Cần

Số tài khoản: 0105690111

Chi nhánh: Bắc Giang